Visualisering af kommende præstation

"Visualisering af en kommende præstation" er en visualiserings- og mindfulnessøvelse, med fokus på at registrere tanker og følelser forbundet med at præstere under pres.

 

 

Læs mere i kapitel 8 om, hvordan du skal bruge øvelsen, og hvordan den kan være værdifuld i din udvikling.