Bogens tilblivelse

Vi har gennem mange år arbejdet med at udvikle mental styrke hos de bedste atleter via vores arbejde som sportspsykologiske konsulenter i Team Danmark. Vi har fungeret som coach, mental træner og sparringspartner i hverdagen via samtaler og under træning, samt ude til store konkurrencer som EM, VM og OL.

 

Det præstationspsykologiske felt er præget af alt for mange myter om, hvad det vil sige at være mentalt stærk, og alt for mange lover hurtige og nemme løsninger.

 

Igennem de sidste år er der sket en stor udvikling i forståelsen af mental styrke og hvordan man kan arbejde med at udvikle det. I vores arbejde med de bedste atleter før, under og efter de skal præstere under pres, har vi set, hvad der virker og hvad der ikke virker.

 

Det mest afgørende skifte er, at man i højere grad skal acceptere tanker og følelser fremfor at ville kontrollere dem. Indenfor sportspsykologien er der en stor tradition for at arbejde mod at kontrollere sin indre tilstand (spændingsniveau og spændingsregulering) via redskaber som indre dialog, positiv tænkning, målsætninger osv. for at komme i flow eller "zonen". Nyere forskning peger nu på, hvilket også stemmer ens med vores erfaringer under de største mesterskaber med allermest pres på, at det er en kamp, der sjældent kan vindes og ofte kræver alt for meget energi og fokus, hvis man skal kontrollere tanker og følelser og komme ind i en bestemt tilstand, for at kunne præstere. I stedet for peger nyere forskning på at man i højere grad skal lære at rumme og acceptere svære tanker og følelser. Vores metoder bygger den tilgang - særligt på MAC (Mindfulness, Acceptance and Commitment) og ACT (Acceptance og Commitment Training) - hvilket vi har tilpasset en præstationskontekst.

 

Det er de metoder, vi gerne vil formidle til andre end topatleter. Alle, der skal præstere, hvad enten det er en studerende, der skal til eksamen, en skuespiller eller sanger, der står på scenen aften efter aften, en TV-vært der er på live eller en direktør i erhverslivet, oplever perioder, hvor presset er stort, og hvor det kan være svært at få den udgave frem af sig selv, som man gerne vil. Vi håber med bogen, at vi kan bidrage med ideer og metoder til bedre præstationer og bedre trivsel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en konference med Russ Harris i 2013 drøftede vi vores tanker og ideer i forhold til mental styrke og det at præstere under pres. Han var begejstret og sagde "You should write a book about it". Russ er for os en af de bedste formidlere og forfattere indenfor det psykologiske felt og en stor inspiration i hans måde at undervise og skrive på.

 

Samtalen blev startskuddet på processen omkring bogen. Den anden store inspirationskilde er via vores samarbejde med en række af landets bedste atleter og trænere. 

 

Vores mission er at udbrede de præstationspsykologiske metoder til alle andre, der er passionerede og oplever at skulle præstere under pres, samtidig med vi gerne vil nedbryde de myter omkring mental styrke, som stadig eksisterer.